خانه » بایگانی برچسب: گواهینامه پایه سوم جدید

گواهینامه پایه سوم جدید

گواهینامه پایه سوم جدید, محدودیتهای جدید گواهینامه پایه سوم, شرایط جدید گواهینامه پایه سوم, قوانین جدید گواهینامه پایه سوم, محدودیت جدید گواهینامه پایه سوم, گواهینامه رانندگی جدید پایه سوم, محدودیت جدید برای گواهینامه پایه سوم,

گواهینامه پایه سه چیست ؟ شرایط گواهی نامه پایه ۳

گواهینامه پ-۳ (گوهینامه پایه سه) برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شود و در مدت یاد شده ، دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی …

ادامه نوشته »