خانه » بایگانی برچسب: کلاس فنی رانندگی

کلاس فنی رانندگی

کلاس فنی رانندگی, کلاس های فنی رانندگی, کلاس فنی آموزش رانندگی, کلاس فنی اموزشگاه رانندگی, کلاس فنی راهنمایی و رانندگی,

کلاسهای تئوری فنی و آیین نامه رانندگی

هنرجو باید بنا بر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مسئول کلاسها در کلاسهای تئوری خود حاضر گردد. کلاس راس ساعت مقرر شروع و متقاضی بایستی یک ربع قبل با همراه داشتن کتاب و قرار داد کارت معتبر شناسائی و لوازم تحریر مورد نیاز برای یاداشت برداری در محل آموزشگاه مراجعه …

ادامه نوشته »