خانه » بایگانی برچسب: کلاس آیین نامه رانندگی

کلاس آیین نامه رانندگی

کلاس آیین نامه رانندگی, کلاس آیین نامه رانندگی صبح, کلاسهای آیین نامه رانندگی, ساعت کلاس آیین نامه رانندگی,

کلاسهای تئوری فنی و آیین نامه رانندگی

هنرجو باید بنا بر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مسئول کلاسها در کلاسهای تئوری خود حاضر گردد. کلاس راس ساعت مقرر شروع و متقاضی بایستی یک ربع قبل با همراه داشتن کتاب و قرار داد کارت معتبر شناسائی و لوازم تحریر مورد نیاز برای یاداشت برداری در محل آموزشگاه مراجعه …

ادامه نوشته »