خانه » بایگانی برچسب: معاینه پزشکی گواهینامه

معاینه پزشکی گواهینامه

معاینه پزشکی گواهینامه, معاینه پزشکی گواهینامه تبریز, معاینه پزشکی گواهینامه قم, معاینه پزشکی گواهینامه کرج, معاینه پزشکی گواهینامه مشهد, معاینه پزشکی گواهینامه رانندگی, معاینه پزشکی گواهینامه اصفهان, معاینه پزشکی گواهینامه همدان, معاینه پزشکی گواهینامه رانندگی اصفهان, معاینات پزشکی گواهینامه رانندگی,

چشم پزشکی برای گواهینامه

هنرجوی گرامی پس از دریافت کاردکس و فرم معاینات چشم پزشکی به یکی از چشم پزشکان معتمد طرف قرار داد بنیاد تعاون ناجا که در قسمت آدرس چشم پزشکان موجود می باشد مراجعه نموده و رعایت شرایط ذیل در قسمت معاینه چشم الزامی بوده و عدم رعایت شرایط و مراجعه …

ادامه نوشته »